54kt1 all in one


 
Trang ChínhTrang Chính  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

Share | 

 

 Tam Quốc Diễn Nghĩa -LA Quán Trung (so hot)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Wed Jan 27, 2010 10:42 pm

avatar
ước gì trong lịch không có ngày 31/5


zio


Xem lý lịch thành viên http://xd54kt1.forumvi.com
Thất tình
Nam
Bài gửi : 2482
Tiền 54kt1 5228

cảm ơn cảm ơn : 45
Sinh Nhật 21/03/1991
Đến từ LTV-HN
Châm Ngôn ước gì trong lịch không có ngày 31/5
Tên thật: : Ngô Xuân Hiếu

Bài gửiTiêu đề: Tam Quốc Diễn Nghĩa -LA Quán Trung (so hot)

 
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hồi 5
: Tiếp Hịch Văn, Các Trấn Ứng Tào Công
Phá Quan Ải, Tam Anh Chiến Lữ Bố
Hồi 6 : Ðốt Kim Quyết, Ðổng Trác Làm Càn.
Giấu Ngọc Tỷ, Tôn Kiên Trái Ước
Hồi 7 : Viên Thiệu Qua Cầu Ðuổi Công Tôn Toản
Tôn Kiên Sang Sông Ðánh Lưu Cảnh Thăng
Hồi 8
: Vương Tư Ðồ Khéo Dụng Liên Hoàn Kế.
Ðổng Thừa Tướng Náo Lộng Phượng Nghi Ðình
Hồi 9 : Trừ Hung Bạo, Lữ Bố Giúp Tư Ðồ
Chiếm Trường An, Lý Thôi Nghe Giả Hủ
Hồi 10 : Giúp Nhà Vua, Mã Ðằng Khởi Nghĩa.
Báo Thù Cha, Tào Tháo Cất Quân
Hồi 11 : Lưu Hoàng Thúc Cứu Khổng Dung ở Bắc Hải
Lã Ôn Hầu Phá Tào Tháo Tại Bộc Dương
Hồi 12 : Cung Tổ Ba Lần Nhượng Từ Châu
Mạnh Ðức Một Phen Ðánh Lữ Bố
Hồi 13 : Lý Thôi, Quách Dĩ Một Trận Giao Tranh
Dương Phụng, Ðổng Thừa Hai Lần Cứu Giá
Hồi 14
: Tào Mạnh Ðức Rời Giá Đến Hứa Ðô
Lữ Phụng Tiên Đang Đêm Cướp Từ Quận
Hồi 15 : Thái Sử Từ Ham Đả Tiểu Bá Vương
Tôn Bá Phù Hăng Đánh Nghiêm Bạch Hổ
Hồi 16 : Cửa Nha Môn, Phụng Tiên Bắn Kích
Sông Vị Thủy, Mạnh Ðức Thua Quân
Hồi 17 : Viên Công Lộ Hưng Binh Bảy Đạo
Tào Mạnh Ðức Hội Tướng Ba Miền
Hồi 18
: Giả Văn Hòa Liệu Mưu Quyết Thắng Giặc
Hạ Hầu Ðôn Rút Tên Nuốt Con Ngươi

Hồi 19
: Ðánh Hạ Bì, Tào Tháo dùng kế,
Lầu Bạch Môn, Lữ Bố vong thân
Hồi 20 : Tào Tháo Ra Săn Ruộng Hứa Ðiền
Ðổng Thừa Vâng Chiếu Trong Nội Các
Hồi 21 : Tào Tháo Uống Rượu Luận Anh Hùng
Vân Trường Lừa Mưu Giết Xa Trụ
Hồi 22 : Viên, Tào Khởi Ba Quân Mã Bộ
Quan, Trương Bắt Hai Tướng Vương, Lưu
Hồi 23
: Nễ Danh Sĩ Lõa Thân Mắng Quốc Tặc
Cát Thái Y Đầu Độc Chịu Thảm Hình
Hồi 24 : Quốc Tặc Hành Hung Giết Quý Phi
Hoàng Thúc Thua Chạy Ðầu Viên Thiệu
Hồi 25 : Núi Thổ San, Quan Công Giao Ba Việc
Thành Bạch Mã, Tào Tháo Mở Trùng Vây
Hồi 26 : Viên Bản Sơ hao binh tổn tướng
Quan Vân Trường treo ấn tìm anh
Hồi 27 : Qua ải, Quan Công chém sáu tướng
Ðưa chủ, Xích Thố lướt ngàn trùng
Hồi 28 : Chém Thái Dương, anh em đoàn tụ,
Ðến Cổ Thành, tôi chúa an vui
Hồi 29
: Tôn Sách bất bình giết Vu Kiết
Tôn Quyền nối nghiệp trấn Giang Ðông
Hồi 30 : Viên Thiệu Thất Trận Tại Quan Ðộ
Tào Tháo Thiếu Lương Cướp Ô Sào
Hồi 31 : Tào Tháo Ðại Phá Viên Bổn Sơ
Huyền Ðức Tạm Lánh Bên Lưu Biểu
Hồi 32
: Viên Thượng Tranh Dành Ðất Ký Châu
Hứa Nhu Ðịnh Kế Khơi Chương Hà
Hồi 33
: Tào Phi ham sắc nạp Danh Thị
QuáchGia tính kế định Liêu Ðông
Hồi 34 : Thái Phu nhơn lén nghe chuyện mật
Lưu Huyền Ðức qua vực Ðàn Khê
Hồi 35
: Huyền Ðức vui mừng gặp ẩn sĩ
Ðơn Phước có dịp hầu anh quân
Hồi 36
: Lưu Bị định kế đoạt Phàn Thành
Từ Thứ tiến cử Gia Cát Lượng
Hồi 37
: Tư Mã hai lần cử danh sĩ
Lưu Bị ba Phen tới thảo lư

Hồi 38 : Chia Thiên Hạ, Long Trung Vạch Kế
Ðánh Trường Giang, Tôn Thị Báo Thù
Hồi 39 : Thành Kinh Châu, Lưu Phong Cầu Kế
Ðồi Bác Vọng, Gia Cát Dụng Binh
Hồi 40
: Thành Kinh Châu, phu nhơn muốn hiến
Nơi Tân Giả, Gia Cát lửa thiêu

Hồi 41 : Huyền Ðức đưa bá tánh sang sông
Triệu Vân liều chết cứu minh chúa
Hồi 42 : Trương Dực Ðức Đại Náo Cầu Trường Bản
Lưu Dự Châu Thua Chạy Cửa Hán Tân
Hồi 43 : Gia Cát Lượng Trổ Tài Hùng Biện
Lỗ Tử Kính Ra Sức Luận Bàn
Hồi 44
: Khổng Minh Dùng Trí Khích Châu Du
Tôn Quyền Quyết Chí Đánh Tào Tháo
Hồi 45
: Cửa Tam Giang, Tào Tháo thất trận
Quần Anh Hội, Tương Cán mắc mưu
Hồi 46
: Dùng Chước Lạ, Khổng Minh Mượn Tiễn
Dâng Kế Mật, Hoàng Cái Chịu Đòn
Hồi 47 : Hám Trạch vì bạn dâng hàng thư
Bàng Thống khéo lập kế Liên Hoàn
Hồi 48
: Trên Trường Giang, Tào Tháo ngâm thơ
Tỏa chiến thuyền, Bắc quân diệu võ
Hồi 49 : Ðàn Thất tinh cầu gió phương Nam
Cửa Tam Giang lửa thiêu quân Bắc
Hồi 50 : Gia Cát Lượng khéo tính Huê Dung
Vân Trường vì nghĩa tha Tào Tháo
Hồi 51 : Tào Nhơn hỗn chiến binh Giang Ðông
Khổng Minh chọc tức Châu Công Cẩn
Hồi 52 : Khổng Minh từ chối khéo Tử Kính
Triệu Vân kế giỏi đoạt Quế Dương
Hồi 53 : Vân Trường thả lão tướng Huỳnh Trung
Tôn Quyền đại chiến với Vă n Viễn
Hồi 54
: Trước cửa Phật , Quốc Thái được rễ
Em Tôn Quyền , HoàngThúc nên duyên
Hồi 55 : Lưu Huyền Ðức nói khích phu nhơn
Gia Cát Lượng chọc giận Công Cẩn
Hồi 56 : Tào Tháo mở hội đền Ðồng Tước
Khổng Minh chọc chết Châu Công Cẩn
Hồi 57
: Gia Cát Lượng khóc viếng Châu Du
Bàng Sĩ Nguyên chung lo việc nước
Hồi 58 : Báo phụ thù, Mã Siêu khởi binh
Tào Mạnh Ðức cắt râu bỏ áo
Hồi 59
: Cẩm Mã Siêu đại chiến Hứa Chữ
Thắng Tây Lương, Tào Tháo dương danh
Hồi 60 : Trương Tòng đi sứ gặp Dương Tu
Bàng Thống nghị kế lấy Tây Thục
Hồi 61 : Giữa sông, Tử Long đoạt A Ðẩu
Tôn Quyền hòa hoãn với Tào Man
Hồi 62
: Ải Phù Quan, Cao Dương táng mạng
Ðánh Lạc Thành , Hoàng Ngụy đua tranh
Hồi 63 : Ngọa Long thương khóc Bàng Phượng Sồ
Dực Ðức vì nghĩa tha Nghiên Nhan
Hồi 64 : Dùng kế Khổng Minh bắt Trương Nhiệm
Mượn binh Dương Phụ đánh Mã Siêu
Hồi 65 : Mã Siêu vây khổn Hà Mạnh Quan
Lưu Bị lãnh chức Ích Châu Mục
Hồi 66 : Quan Vân Trường một đao phó hội
Phục Hoàng Hậu vì nưóc bỏ mình
Hồi 67 : Tào Tháo dẹp yên đất Hán Trung
Trương Liêu một trận oai vang dậy
Hồi 68
: Với trăm quân, Cam Ninh cướp trại
Quăng chén rượu, Tả Từ bỡn chơi
Hồi 69 : Bói Kinh Dịch, Quản Lộ tiên tri
Ðánh gian hùng, trung thần tuẫn tiết
Hồi 70 : Trương Phi lấy Ngọa Khẩu ải
Huỳnh Trung đoạt Thiên Ðản san

Hồi 71 : Huỳnh Trung lấy Ðối San
Triệu Vân lấy Hán Thủy
Hồi 72 : Gia Cát Lượng dụng mưu lấy Hán Trung
Tào A Man rút quân về Tà Cốc
Hồi 73
: Huyền Ðức lên ngôiHán Trung Vương
Quan Vân Trường đánh chiếm Tương Dương quận
Hồi 74 : Bàng Ðức khiêng hòm tử chiến
Vân Trường xổ nước thắng quân
Hồi 75 : Vân Trường nạo xươngtrị độc
Lữ Mông áo trắng qua sông
Hồi 76 : Từ Quáng đại chiến Miên Thủy
Vân Trường bại tẩu Mạch Thành
Hồi 77
: Núi Ngọc Tuyền , QuanCông hiển thánh
Lạc Dương thành , Tào Tháo cảm thần
Hồi 78
: Chữa chứng đầu nhức, Hoa Ðà uổng đời
Trăn trối việc sau, Tào Tháo hết kiếp
Hồi 79
: Anh chẹt em , Tào Thực phải làm thơ
Cháu bỏ chú, Lưu Phong đành thọ tội

Hồi 80 : Phế Hán chúa, Tào tặc đoạt ngôi cao
Kế nghiệp Lưu, Hán Vương lên Ðế vị
Hồi 81 : Nóng thù anh , Trương Phi bị ám hại
Rửa hờn em, Tiên chúa khởi binh hùng
Hồi 82 : Tôn Quyền hàng Ngụy , chịu nhục xin Cửu Tích
Tiên chúa đánh Ngô , vui vẻ thưởng ba quân
Hồi 83 : Ðánh Hào Ðình, Tiên Chúa diệt quân thù
Giử Giang Khẩu, thư sinh làm đại tướng
Hồi 84
: Lục Tốn đốt bảy trăm dậm trại
Khổng Minh bày "Tám cửa trận đồ"
Hồi 85 : Tiên Chúa di chiếu gửi Cô nhi
Khổng Minh án binh cự Man Quốc
Hồi 86 : Thử Trương Ôn, Tần Bật khẩu tranh
Phá Tào Phi, Từ Thạnh đốt lửa
Hồi 87 : Dẹp giặc Rợ, Hán Thừa Tướng thân chinh
Chống binh Trời, Nam Man Vương bị bắt
Hồi 88 : Vượt Lư Thủy, Khổng Minh bắt Man vương
Biết trá hàng, ba phen trói Mạnh Hoạch
Hồi 89 : Hán Thừa Tướng bốn lên dụng mưu
Nam Man Vương năm phen bị bắt

Hồi 90 : Dùng thú máy, sáu bận phá quân Man
Ðốt giáp mây, bẩy lần bắt Mạnh Hoạch
Hồi 91
: Tế Lư Thủy , Hán Thừa Tướng rút lui
Ðánh Trung Nguyên, Võ Hầu dâng biểu
Hồi 92 : Triệu Vân sức già chém ba tướng
Khổng Minh dùng trí lấy ba thành
Hồi 93 : Khương Duy về đầu Thục chúa
Khổng Minh múa lưỡi giết gian thần
Hồi 94 : Mã Tắc trái lời khuyên, Nhai Ðình thất thủ
Khổng Minh ôm đàn gảy, Tư Mã chạy dài
Hồi 95
: Khổng Minh gạt lệ chém Mã Tắc
Châu Phương cắt tóc dụ Tào Hưu
Hồi 96 : Khổng Minh dâng biểu xuất Kỳ Sơn
Khương Duy tráo thư giết binh Ngụy
Hồi 97 : Theo Hớn binh , Vương Song bị chém
Lấy Trần Thương , Gia Cát đề binh
Hồi 98
: Gia Cát Lượng tấn binh đến Kỳ Sơn
Tư Mã Ý đem quân vào đất Thục
Hồi 99
: Không hiểu kế Tào Chơn thất trận
Ra trận tiền tai mắt gặp nhau
Hồi 100 : Khổng Minh ngũ xuất Kỳ Sơn
Trương Hấp lâm nơi Kiếm Các
Hồi 101
: Khổng Minh sáu lần ra Kỳ Sơn
Tư Mã Ý đại chiến nơi Vị Kiều
Hồi 102
: Tư Mã Ý bị khốn Hồ Lô Cốc
Khổng Minh cầu sao Ngũ Thượng Nguyên
Hồi 103 : Tướng tinh rơi , Khổng Minh chầu trời
Nhìn tượng gỗ, Tư Mã Ý vỡ mật
Hồi 104
: Khổng Minh chết, còn trừ Ngụy Diên
Ngụy Chúa đày dân cất đền đài
Hồi 105
: Tào Tuấn hết số qui thiên
Tư Mã Ý giả bịnh gạt Tào Sảng
Hồi 106 : Tư Mã Ý vấn tội Tào Sảng
Khương Duy bại trận núi Ngưu Ðầu
Hồi 107
: Tôn Quyền hết số qui Thiên
Tôn Tuấn giữa tiệc bày kế
Hồi 108
: Vây Tư Mã, Khương Duy dùng mưu cao
Phế Tào Phương, Ngụy gia mang quả báo
Hồi 109 : Văn Anh đơn kỵ lui binh
Khương Duy bối thủy phá giặc
Hồi 110 : Ðặng Ngãi dụng mưu địch Khương Duy
Gia Cát Ðản nghĩa thảo Tư Mã Chiêu
Hồi 111 : Cứu Thọ Xuân, Vu Thuyên liều thác
Lấy Trường Thành, Bá Uớc án binh
Hồi 112 : Mắc kế Ðinh Phụng, Tôn Lâm thác
Khương Duy so tài cùng Ðặng Ngãi
Hồi 113 : Trừ Tư Mã, Ngụy Chúa bị hại
Bỏ lương thảo, Khương Duy cả thắng
Hồi 114
: Triệu Khương Duy , Hậu Chúa cả tin
Xin khẩn điền , Tướng Quân tránh họa
Hồi 115 : Chung Hội tiến binh vào Tây Xuyên
Võ Hầu hiển thánh, núi Ðịnh Quân
Hồi 116 : Qua âm Bình, Ðặng Ngãi tiến binh
Nơi Miêng Trước tận trung Thục tướng
Hồi 117 : Trước Tổ Miếu, Lưu Thầm tự vận
Lấy Tây Xuyên, Ngụy Tướng thành công
Hồi 118 : Mưu sự bại, Khương Duy tuẫn tiết
Trời quả báo, Ngụy Chúa mất ngôi
Hồi 119(hết) : Bình Ðông Ngô, Ðổ Dự thành công
Hết phân cách tới hồi thống nhứt

Tài sản của zio

:
Chữ Ký của zio


Oyakōkō
đừng kíck vào đây:
 

Lí lịch:
 

 

Tam Quốc Diễn Nghĩa -LA Quán Trung (so hot)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
54kt1 all in one :: .::Giải trí::. :: truyện-
 


Mudim v0.8 Tắt VNI Telex Viqr Tổng hợp Chính tảBỏ dấu kiểu mới [ Bật/Tắt (F9) Ẩn/Hiện (F8) ]
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblog.com